G
S A G A
G A S S A L
N L N A G A
L A S A G N A
G N S
G S A N G
L A
L A G

Bonus Words

 • alas
 • alga
 • asana

12 Words in River Level 6001

 • gal
 • gala
 • gas
 • lag
 • lasagna
 • nag
 • nasal
 • sag
 • saga
 • sang
 • slang
 • snag

The Answers for Wordscapes Level 6001 from the River pack and Master group are: gal, gala, gas, lag, lasagna, nag, nasal, sag, saga, sang, slang, and snag.