B A R K E R
B A A
B A R K R E A R
R E E A
B E A R K
R E
B E A K
A K B R E A K
K E
E

Bonus Words

 • barer
 • kerb
 • raker

12 Words in Flat Level 4618

 • bake
 • baker
 • bare
 • bark
 • barker
 • beak
 • bear
 • brake
 • break
 • rake
 • rare
 • rear

The Answers for Wordscapes Level 4618 from the Flat pack and Placid group are: bake, baker, bare, bark, barker, beak, bear, brake, break, rake, rare, and rear.