F
U R U I N
F A N
I R A I N
U N F A I R A
A U R N
F A I R N
I
F U R

Bonus Words

 • air
 • fain
 • faun

13 Words in Wall 12 Level 42325

 • fair
 • fan
 • far
 • fin
 • fir
 • fun
 • fur
 • rain
 • ran
 • ruin
 • run
 • unfair
 • urn

The Answers for Wordscapes Level 42325 from the Wall 12 pack and Master group are: fair, fan, far, fin, fir, fun, fur, rain, ran, ruin, run, unfair, and urn.