R
U U R N
F I N I F
U F A N U
F A R A R A N
A I U
I R A I N
F I R

Bonus Words

 • air
 • fain
 • faun

13 Words in Space 5 Level 21166

 • fair
 • fan
 • far
 • fin
 • fir
 • fun
 • fur
 • rain
 • ran
 • ruin
 • run
 • unfair
 • urn

The Answers for Wordscapes Level 21166 from the Space 5 pack and Master group are: fair, fan, far, fin, fir, fun, fur, rain, ran, ruin, run, unfair, and urn.