U N F A I R
R A U
F F U N N I
U I R U N
R A N A
F A I R
I N
F A R

Bonus Words

 • air
 • fain
 • faun

13 Words in Sol 5 Level 20650

 • fair
 • fan
 • far
 • fin
 • fir
 • fun
 • fur
 • rain
 • ran
 • ruin
 • run
 • unfair
 • urn

The Answers for Wordscapes Level 20650 from the Sol 5 pack and Master group are: fair, fan, far, fin, fir, fun, fur, rain, ran, ruin, run, unfair, and urn.