B
A
H B H A N G
A N D N A B A H A
N A A A A H G
B A N D B A G N
A B G
D H A N D
G

Bonus Words

 • baa
 • dah
 • dang

16 Words in Shine 32 Level 38902

 • aah
 • aha
 • and
 • bad
 • bag
 • bah
 • ban
 • band
 • bang
 • dab
 • hag
 • hand
 • handbag
 • hang
 • nab
 • nag

The Answers for Wordscapes Level 38902 from the Shine 32 pack and Master group are: aah, aha, and, bad, bag, bah, ban, band, bang, dab, hag, hand, handbag, hang, nab, and nag.