P E L T
I I
G T I L E
L E E
E G
G I L T P I L E
T

Bonus Words

  • lept

7 Words in Polar 9 Level 35937

  • gilt
  • legit
  • lite
  • pelt
  • piglet
  • pile
  • tile

The Answers for Wordscapes Level 35937 from the Polar 9 pack and Master group are: gilt, legit, lite, pelt, piglet, pile, and tile.