B A D B
A A A
B N A B N
A N D A
N A N
N A N A
A

Bonus Words

 • baa
 • band
 • naan

8 Words in Pebble 11 Level 23097

 • and
 • bad
 • ban
 • banana
 • bandana
 • dab
 • nab
 • nan

The Answers for Wordscapes Level 23097 from the Pebble 11 pack and Master group are: and, bad, ban, banana, bandana, dab, nab, and nan.