R I N S E
N I I
S I N N E R S I R
N N I I E
S I R E S I N N
R N E E
E N R
I R E I
N R E S I N
E
N

Bonus Words

 • inns
 • ires
 • nines

15 Words in Serene 27 Level 48304

 • inn
 • inner
 • ire
 • nine
 • rein
 • resin
 • rinse
 • rise
 • risen
 • sin
 • sine
 • sinner
 • sir
 • sire
 • siren

The Answers for Wordscapes Level 48304 from the Serene 27 pack and Master group are: inn, inner, ire, nine, rein, resin, rinse, rise, risen, sin, sine, sinner, sir, sire, and siren.