S A N G N
A A A S
N A G L A S A G N A
A A A
L G A S
A
S L A N G G A L
A A
G

Bonus Words

 • alas
 • alga
 • asana

12 Words in Fresh 24 Level 44189

 • gal
 • gala
 • gas
 • lag
 • lasagna
 • nag
 • nasal
 • sag
 • saga
 • sang
 • slang
 • snag

The Answers for Wordscapes Level 44189 from the Fresh 24 pack and Master group are: gal, gala, gas, lag, lasagna, nag, nasal, sag, saga, sang, slang, and snag.