F
A F A R
F D
F A R F I R
A A I R A I D
I I A R I D
R I D I
D

Bonus Words

 • aria

12 Words in Drift 16 Level 56660

 • afar
 • afraid
 • aid
 • air
 • arid
 • fad
 • fair
 • far
 • fir
 • rad
 • raid
 • rid

The Answers for Wordscapes Level 56660 from the Drift 16 pack and Master group are: afar, afraid, aid, air, arid, fad, fair, far, fir, rad, raid, and rid.