N A G
A S G A L
L A S A G N A A
A N S A G A
S A G
N
N A S A L S L A N G
G

Bonus Words

 • alas
 • alga
 • asana

12 Words in River 35 Level 44705

 • gal
 • gala
 • gas
 • lag
 • lasagna
 • nag
 • nasal
 • sag
 • saga
 • sang
 • slang
 • snag

The Answers for Wordscapes Level 44705 from the River 35 pack and Master group are: gal, gala, gas, lag, lasagna, nag, nasal, sag, saga, sang, slang, and snag.