F R A I N
U N F A I R A
N A U R N
I N
F A R
I
F U R R U I N
I
F A N

Bonus Words

 • air
 • fain
 • faun

13 Words in Cover 22 Level 41809

 • fair
 • fan
 • far
 • fin
 • fir
 • fun
 • fur
 • rain
 • ran
 • ruin
 • run
 • unfair
 • urn

The Answers for Wordscapes Level 41809 from the Cover 22 pack and Master group are: fair, fan, far, fin, fir, fun, fur, rain, ran, ruin, run, unfair, and urn.