S L A N G
G S A
N A S A L N A G
S A A A
S A N G
A
G A L A
N
G A L
A
S A G

Bonus Words

 • alas
 • alga
 • asana

12 Words in Brood 37 Level 44447

 • gal
 • gala
 • gas
 • lag
 • lasagna
 • nag
 • nasal
 • sag
 • saga
 • sang
 • slang
 • snag

The Answers for Wordscapes Level 44447 from the Brood 37 pack and Master group are: gal, gala, gas, lag, lasagna, nag, nasal, sag, saga, sang, slang, and snag.