B
A N A B
A A H A H
N H A N D B A G
D A B A N
A N B A D
N A G A
D H A G
H
B A N G

Bonus Words

 • baa
 • dah
 • dang

16 Words in Birch 5 Level 18001

 • aah
 • aha
 • and
 • bad
 • bag
 • bah
 • ban
 • band
 • bang
 • dab
 • hag
 • hand
 • handbag
 • hang
 • nab
 • nag

The Answers for Wordscapes Level 18001 from the Birch 5 pack and Master group are: aah, aha, and, bad, bag, bah, ban, band, bang, dab, hag, hand, handbag, hang, nab, and nag.