W E A K
N
E W
W A K E N
A W O K E A
W N W O K E N
O E O N
W K W O N K O
O A K E N E W A N E
K N
E

Bonus Words

 • koan

14 Words in Below 49 Level 56739

 • anew
 • awoke
 • awoken
 • knew
 • know
 • oaken
 • wake
 • waken
 • wane
 • weak
 • wean
 • woke
 • woken
 • wonk

The Answers for Wordscapes Level 56739 from the Below 49 pack and Master group are: anew, awoke, awoken, knew, know, oaken, wake, waken, wane, weak, wean, woke, woken, and wonk.