B A N
B A A
A N D B
N
B A N D A N A
N A A
A B A N D

Bonus Words

 • baa
 • naan
 • nada

9 Words in Sol Level 4445

 • and
 • bad
 • ban
 • banana
 • band
 • bandana
 • dab
 • nab
 • nan

The Answers for Wordscapes Level 4445 from the Sol pack and Galaxy group are: and, bad, ban, banana, band, bandana, dab, nab, and nan.