K E E P
P
D E E P P
R E E
K R E E K
P E E K R
D

Bonus Words

  • deer
  • eked
  • peed

7 Words in Oak Level 3021

  • deep
  • keep
  • peek
  • peer
  • perk
  • perked
  • reek

The Answers for Wordscapes Level 3021 from the Oak pack and Fall group are: deep, keep, peek, peer, perk, perked, and reek.