L E G I T
I I
P L L
P I G L E T E
L I
P E L T
E

Bonus Words

  • lept

7 Words in Polar Level 1413

  • gilt
  • legit
  • lite
  • pelt
  • piglet
  • pile
  • tile

The Answers for Wordscapes Level 1413 from the Polar pack and Celestial group are: gilt, legit, lite, pelt, piglet, pile, and tile.