F A I R
U A
F I R N
U
F I N R
A A
U N F A I R I
A U R N
R U I N

Bonus Words

 • air
 • fain
 • faun

13 Words in Cover Level 631

 • fair
 • fan
 • far
 • fin
 • fir
 • fun
 • fur
 • rain
 • ran
 • ruin
 • run
 • unfair
 • urn

The Answers for Wordscapes Level 631 from the Cover pack and Autumn group are: fair, fan, far, fin, fir, fun, fur, rain, ran, ruin, run, unfair, and urn.