B
D R U B R
E R U D E
B B E D
R E B U K E D
E K D
R E E K

Bonus Words

 • deer
 • duke
 • eked

8 Words in Drift Level 2384

 • beer
 • bred
 • breed
 • drub
 • rebuke
 • rebuked
 • reek
 • rude

The Answers for Wordscapes Level 2384 from the Drift pack and Arid group are: beer, bred, breed, drub, rebuke, rebuked, reek, and rude.